• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Pribeta
Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Telefón:  +421 35 769 31 01
E-mailobec@pribeta.sk

Starosta:  Jozef Koša

Zástupca: Norbert Zsitva

  

Poslanci OZ::

1. Zoltán Harcsa, Kvetná 18, Pribeta

2. Koloman Benda, Kvetná 36, Pribeta

3. Attila Bíró, Rúbaňská 12, Pribeta

4. Jozef Basternák, Jarmočná 42, Pribeta

5. Ing. Marián Križan, Kvetná 33, Pribeta

6. Elemír Őlveczky, Komárňanská 7, Pribeta

7. Mgr. Anita Sukola, Komárňanská 26, Pribeta

8. Zoltán Zahorcsek, Hlavná 109, Pribeta

9. Norbert Zsitva, Hlavná 242, Pribeta

Kontrolór: Mgr. Endre Kovács-Csomor

  

  

A falu választott szervei:

Polgármester: Kósa József
Alpolgármester: Zsitva Norbert

    

A képviselő testület tagjai:

1. Harcsa Zoltán, Virág u. 18, Perbete

2. Benda Kálmán, Virág u. 36, Perbete

3. Bíró Attila, Fűri út 12, Perbete

4. Basternák József, Vásártér u. 42, Perbete

5. Ing. Križan Marián, Kvetná 33, Pribeta

6. Ölveczky Elemér, Komáromi u. 7, Perbete

7. Mgr. Sukola Anita, Komáromi u. 26, Perbete

8. Zahorcsek Zoltán, Fő u. 109, Perbete

9. Zsitva Norbert, Fő u. 242, Perbete

   
Főellenőr: Mgr. Endre Kovács-Csomor


Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: