• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2017

Kalendár zvozu separovaného odpadu - rok  2017

A szeparált hulladék szállítási naptára a 2017-Es évre

PET fľaše/PET üvegek:

20. 01. 2017

17. 02. 2017

17. 03. 2017

19. 04. 2017

19. 05. 2017

20. 06. 2017

10. 07. 2017

28. 07. 2017

18. 08. 2017

14. 09. 2017

20. 10. 2017

21. 11. 2017

22. 12. 2017

SKLO/ÜVEG:

24. 02. 2017

26. 05. 2017

25. 08. 2017

27. 10. 2017

ZELENÝ ODPAD/ZÖLD HULLADÉK:

ZAČIATOK ZBERU/AZ ELSZÁLÍTÁS IDŐPONTJA:

  20. 03. 2017

  06. 11. 2017   

Zelený odpad vyložiť na verejné priestranstvo najskôr 1 týždeň vopred a drobný zelený odpad (listy, trávu, kvety,..) umiestniť do vriec. A zöld hulladékot csak 1 héttel az elszállítás előtt szabad kihelyezni, az apró zöld hulladékot (fű, levél, virág, stb.) kérjük zsákokba rakni.

ELEKTROODPAD/ELEKTRONIKUS HULLADÉK:                      

19. 05. 2017                                                   

                      24. 11. 2017    

                                             

DROBNÝ  STAVEBNÝ ODPAD / APRÓ ÉPÍTKEZÉSI HULLADÉK:

Poplatok / Illeték : 15,- Eur / 1 t.

Vopred nahlásiť /előre bejelenteni/

na tel. číslo :     0918 503 722

Zoznam aktualít

Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014
VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE
KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2017
Nasledovné zasadnutie OZ: 27.12.2017 o 14:00 hod. na obecnom úrade

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: