• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2018

Kalendár zvozu separovaného odpadu - rok  2018

A szeparált hulladék szállítási naptára a 2018-as évre

PET fľaše/PET üvegek:

16. 01. 2018

13. 02. 2018

13. 03. 2018

13. 04. 2018

14. 05. 2018

19. 06. 2018

17. 07. 2018

14.08. 2018

31. 08. 2018

21. 09. 2018

19. 10. 2018

20. 11. 2018

18. 12. 2018

SKLO/ÜVEG:

27. 04. 2018

28. 09. 2018

ZELENÝ ODPAD/ZÖLD HULLADÉK:

ZAČIATOK ZBERU/AZ ELSZÁLÍTÁS IDŐPONTJA:

  19. 03. 2018

  05. 11. 2018  

Zelený odpad vyložiť na verejné priestranstvo najskôr 1 týždeň vopred a drobný zelený odpad (listy, trávu, kvety,..) umiestniť do vriec. A zöld hulladékot csak 1 héttel az elszállítás előtt szabad kihelyezni, az apró zöld hulladékot (fű, levél, virág, stb.) kérjük zsákokba rakni.

ELEKTROODPAD/ELEKTRONIKUS HULLADÉK:                      

18. 05. 2018                                                 

                    23. 11. 2018   

                                             

DROBNÝ  STAVEBNÝ ODPAD / APRÓ ÉPÍTKEZÉSI HULLADÉK:

Poplatok / Illeték : 15,- Eur / 1 t.

Vopred nahlásiť /előre bejelenteni/

na tel. číslo :     0918 503 722

Zoznam aktualít

Meghívó - 2018. március 17.
Hlasujte za našu školu - Szavazzon iskolánkra
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: