• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2018

Kalendár zvozu separovaného odpadu - rok  2018

A szeparált hulladék szállítási naptára a 2018-as évre

PET fľaše/PET üvegek:

16. 01. 2018

13. 02. 2018

13. 03. 2018

13. 04. 2018

14. 05. 2018

19. 06. 2018

17. 07. 2018

14.08. 2018

31. 08. 2018

21. 09. 2018

19. 10. 2018

20. 11. 2018

18. 12. 2018

SKLO/ÜVEG:

27. 04. 2018

28. 09. 2018

ZELENÝ ODPAD/ZÖLD HULLADÉK:

ZAČIATOK ZBERU/AZ ELSZÁLÍTÁS IDŐPONTJA:

  19. 03. 2018

  05. 11. 2018  

Zelený odpad vyložiť na verejné priestranstvo najskôr 1 týždeň vopred a drobný zelený odpad (listy, trávu, kvety,..) umiestniť do vriec. A zöld hulladékot csak 1 héttel az elszállítás előtt szabad kihelyezni, az apró zöld hulladékot (fű, levél, virág, stb.) kérjük zsákokba rakni.

ELEKTROODPAD/ELEKTRONIKUS HULLADÉK:                      

18. 05. 2018                                                 

                    23. 11. 2018   

                                             

DROBNÝ  STAVEBNÝ ODPAD / APRÓ ÉPÍTKEZÉSI HULLADÉK:

Poplatok / Illeték : 15,- Eur / 1 t.

Vopred nahlásiť /előre bejelenteni/

na tel. číslo :     0918 503 722

Zoznam aktualít

Vytvorenie volebných okrskov
Zverejnenie mailovej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: