• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Hlasujte za našu školu - Szavazzon iskolánkra

Naša škola sa zapojila do projektu Gesto pre mesto, v ktorom má možnosť vybudovať altánok v areáli školy.

Podporte náš projekt UČÍME SA V PRÍRODE Vaším hlasom

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/komarno

Iskolánk bekapcsolódott a Gestus a városért c. pályázatba, amely keretén belül egy kültéri tantermet szeretnénk kilalakítani.

Támogassa iskolánkat, A projektunk címe: TANULUNK A TERMÉSZETBEN.

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/komarno

ĎAKUJEME

KÖSZÖNJÜK

Zoznam aktualít

Meghívó - 2018. március 17.
Hlasujte za našu školu - Szavazzon iskolánkra
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: