• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz

Obecné zastupiteľstvo obce Pribeta prijalo na svojom zasadnutí dňa 12.6.2018 nasledovné uznesenia:

U z n e s e n i e

č.  690/2018

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete

určuje,

že v zmysle §166 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Pribeta na volebné obdobie 2018-2022 vytvorený jeden volebný obvod.

U z n e s e n i e

č.  691/2018

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete

určuje

v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov 9 na ďalšie volebné obdobie 2018-2022, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Zoznam aktualít

Upozornenie - Felhívás
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
Vytvorenie volebných okrskov
Zverejnenie mailovej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Ochrana osobných údajov
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: