• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Pribeta, 17.8.2018

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Pribeta vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 :

Ing. Soňu Zahorcsekovú

prednostku OcÚ Pribeta, 035/7693101, 0903/406083, obec@pribeta.sk.

Jozef Koša, starosta obce Pribeta

Zoznam aktualít

Upozornenie - Felhívás
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
Vytvorenie volebných okrskov
Zverejnenie mailovej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Ochrana osobných údajov
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: