• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vytvorenie volebných okrskov

Vytvorenie volebných okrskov

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti pre obec Pribeta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 nasledovne:

     okrsok č. 1

     Sídlo volebnej miestnosti:

     Kultúrny dom, Hlavná ulica č. 127

Pre voličov oprávnených voliť bývajúcich v obci Pribeta na nasledovných uliciach:

Nádražná ulica, Novozámocká ulica, Nový rad, Revolučná ulica, Dlhá ulica, Rúbaňská ulica, Mierová ulica, Hlavná ulica, Krátka ulica, Pri stanici, Pribeta

     okrsok č. 2

     Sídlo volebnej miestnosti:

     Športová hala, Školská ulica č. 15

Pre voličov oprávnených voliť bývajúcich v obci Pribeta na nasledovných uliciach:

Vojnická ulica, Družstevná ulica, Modranská ulica, Ružová ulica, Robotnícka ulica, Kvetná ulica, Školská ulica, Obchodná ulica, Komárňanská ulica, Jarková ulica, Lúčna ulica, Jarmočná ulica, Športová ulica, Cintorínska ulica, Mládežnícka ulica, Podzáhradná ulica, Námestie Jána Kalvína

v Pribete, dňa 7.9.2018

Jozef Koša, starosta obce

Zoznam aktualít

Upozornenie - Felhívás
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
Vytvorenie volebných okrskov
Zverejnenie mailovej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Ochrana osobných údajov
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: