• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva

v Pribete

Obec  Pribeta  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1


 1.  Kristína Ádámková, 26 r., Jókaiho divadlo v Komárne, referentka,

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 2.  Jozef Basternák, 40 r., vedúci dielne, nezávislý kandidát

 3.  Imrich Bálint, 55 r., vodič autobusu, nezávislý kandidát

 4.  Attila Bíró, 48 r., zootechnik, Most - Híd

 5.  Zoltán Erdélyi, ThDr., 36 r., farár, nezávislý kandidát

 6.  Zoltán Harcsa, 41 r., zdravotný asistent, Most - Híd

 7.  Teodor Házi, 51 r., vodič autobusu, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 8.  Zuzana Hodálová, 41 r., zdravotná sestra, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 9.  František Jakab, PhDr., 48 r., štátny zamestnanec vo výslužbe, kulturológ,

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

10. Pavol Jakab, Ing., 58 r., projektant, Coming Projekt s.r.o., Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

11. Imrich Kecskés, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát

12. Levente Kocsis, 30 r., P.G.TRADE spol. s r.o., šofér, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

13. Marián Križan, Ing., 43 r., autorizovaný stavebný inžinier pre KPS, vedúci výroby betónu

Špec. cestné práce Korekt s.r.o., nezávislý kandidát

14. Mária Nagyová, 46 r., živnostníčka, Most - Híd

15. Kornel Pozsonyi, 36 r., Kenzel - Hurbanovo, opravár, nezávislý kandidát

16. Pavol Šajben, Mgr., 35 r., policajt, nezávislý kandidát

17. Katarína Tárnoková, Bc., 40 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka

18. Janette Téglášová, 46 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

19. Vojtech Uzsák, 49 r., zámočník, Most - Híd

20. Tibor Zahorcsek, 58 r., nočný vartáš, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

21. Zoltán Zahorcsek, 49 r., poľnohospodársky technik, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

22. Juraj Zeller, 37 r., SZČO, nezávislý kandidát

23. Norbert Zsitva, 51 r., OSRAM, vývojový technik, OCÚ Pribeta, zástupca starostu,

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

v Pribete, 21.9.2018

Viola Sukola, predsedkyňa MVK

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Pribeta

Obec Pribeta uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Imrich Bálint, 55 r., vodič autobusu, nezávislý kandidát

2. Koloman Benda, 57 r., podnikateľ, invalidný dôchodca, nezávislý kandidát

3. Zsolt Gellérthegyi, 41 r., stolár, nezávislý kandidát

4. Jozef Koša, 72 r., starosta, Most - Híd

5. Marián Križan, Ing., 43 r., autorizovaný stavebný inžinier pre KPS, vedúci výroby betónu

Špec. cestné práce Korekt s.r.o., nezávislý kandidát

6. Norbert Zsitva, 51 r., OSRAM, vývojový technik, OCÚ Pribeta, zástupca starostu,

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja


v Pribete, 21.9.2018

Viola Sukola, predsedkyňa MVK

Zoznam aktualít

Upozornenie - Felhívás
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
Vytvorenie volebných okrskov
Zverejnenie mailovej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Ochrana osobných údajov
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: