Közösségi központ

Perbetei Közösségi Központ

Tisztelt lakosaink,

A Perbetei Közösségi Központ azért jött létre, hogy megfelelő megoldásokat kínáljon Perbete község lakosai szociális problémainak megoldására. Tevékenységünk a falusi ember szociális szükségleteinek felmérésére, majd magára a segítségnyújtásra és ezáltal a lakosság életminőségének javítására összpontosul. Szakképzett munkatársaink, diszkréten kezelve a rájuk bízott információkat, igyekeznek mindig az ügyfeleinket segítve intézkedni. Fontos számunkra az egyéni hozzáállás, valamint a tiszta és nyílt kommunikáció. Célunk, hogy szolgáltatásaink, amelyek teljesen díjmentesek, mindenki számára hozzáférhetővé váljanak.  

A szociális tanácsadás és a hozzánk fordulók jogai védelmének keretein belül segítünk többek közt a hivatali ügyintézésben, a különböző nyugdíjak intézésében, segítünk ügyfeleinknek idős vagy egészségkárosult hozzátartójuk megfelelő szociális intézménybe történő elhelyezésében. Tanácsot adunk válóperes ügyek beadványainak esetében, gyermektartás megítélésének és a gyermek felügyeleti jogának odaítélésének ügyében. A bennünket megkeresőknek segítünk az őket hátrányosan érintő jogi döntések, ítéletek esetén, segítünk megfogalmazni az oda vonatkozó fellebbezéseket. Segítünk az álláskeresésben. Védjük ügyfeleink jogait a különböző hivatalokkal és intézményekkel szemben, leveleket, beadványokat, kérvényeket fogalmazunk meg, tárgyalunk a végrehajtókkal, bankokkal az adósságrendezések és az előnytelen kölcsönök ügyében, felvesszük a kapcsolatot az egyes energiaszolgáltatókkal és egyéb, Perbete lakosságát érintő szociális ügyeket intézünk. A terepmunka folyamán, azokban az esetekben ha ez a munkatársainkat megszólító lakosunknak előnyösebb, ellátogatunk hozzá és a helyszínen igyekszünk segíteni problémája megoldásában.

Közösségi központunk falunk lakossága számára többféle szabadidős, szakkör jellegű és megelőző célzatú tevékenységet szervez. A gyermekekkel történő csoportos foglalkozásokon iskolai elsősorban tanulmányi előmenetelük javítására törekszünk, az alkotó, nevelő a sportprogramokkal pedig szabadidejük értelmes és ésszerű eltöltéséhez nyújtunk segítő kezet.

Tevekénységi körünket, ha érdeklődés és igény mutatkozik rá, a lakosság más rétegeire is kiterjesztenénk. Érdeklődéssel várjuk az új ötleteket, indítványokat olyan programok, aktivitások tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak falunk lakosságának közösségi életének jobbá tételéhez.

Elérhetőek vagyunk munkanapokon 8 órától 16 óráig a 0917 541 246-os telefonszámon és az  npkc@pribeta.sk   e-mail címen

A közösségi központ munkatársai:

Mgr. Zuzana Galgócziová, a KK szakmai felelőse

Bc. Mária Pinkeová, a KK szakmunkatársa

Mgr. Martina Bajáková, KK közösségi munkatársa

Répás Anikó, a KK munkatársa