MTNy Alapiskola

A PERBETEI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL

  • A második világháborút követő évek a csehszlovákiai magyarság számára a jogfosztottság időszakát jelentették. Ahogy az ország többi településén, úgy Perbetén sem működhettek a magyar tannyelvű iskolák. Az oktatás a Perbetei Szlovák Nemzeti Iskolában folyt az egykori római katolikus elemi iskola épületében. Az 76/1948-as sz. kormányrendelet alapján újra lehetőség nyílt az anyanyelven való művelődésre. Az 1949/1950-es tanév nyolc osztállyal indult, amelyek 1950. szeptember 20-án önálló Magyar Tanítási Nyelvű Iskolává szerveződtek. Az iskola igazgatója Nagy József lett. További pedagógusok: Nagy Margit, Bordán Katalin, Szénássy Zoltán, Fördősné Szabó Terézia, Fördős Kálmán, Oroszi József, ifj. Nagy József. 1951 szeptemberében megnyílt az óvoda épületében a Polgári Iskola. Igazgatója Szénássy Zoltán volt. Az 1953/1954-es tanévben a két magyar iskola Nyolcéves Középiskola néven egyesült, az 1959/1960 tanévtől kezdve Fördős Kálmán igazgatása alatt kilencéves alapiskolává alakult.. 
  • Az iskola jelenlegi épületét 1962. szeptember 3-án adták át. A szlovák és a magyar tannyelvű iskola közös igazgatás alá került Benda Kálmán vezetésével.  Az 1965/1966-os tanévtől az intézmény újra önállóvá vált. A diákok létszáma fokozatosan növekedett, az A épületen kívül a B épületben is voltak osztálytermek, valamint a régi református elemi  iskolában is két tanteremben folyt oktatás. 1986-ban Papp Benő vette át az iskola vezetését, a rendszerváltás után 1990-től 2009-ig Brath Tibor, majd 2011-ig Gubo Julianna állt az iskola élén. Jelenleg  Szabó Edit vezetésével folyik az oktató-nevelő munka.
  • Az intézmény 2002. január 1-jétől jogalanyivá vált, és a lehetőségekhez mérten fokozatosan újult. Sor került a nyílászárók cseréjére, a szociális helyiségek modernizálására, a belső terek kifestésére. A 2005/2006-os tanévtől kezdve az iskola minden osztálya az A épületben kapott helyet.  A tanulók létszáma az utóbbi 10 év demográfiai változásai következtében csökkenő, esetenként stagnáló tendenciát mutat.

ISKOLÁNK JELENE

  • Iskolánk jelenleg teljes szervezettségű. Kilenc osztályban és két napközis csoporban folyik az oktató-nevelő munka. Az oktatási folyamat modernizálása érdekében  a számítástechnikai tanteremben bővült a számítógéppark, az osztályokba számítógépek, interaktív táblák és vetítők kerültek. Megújultak az osztályok, amelyeket szép, ízléses és funkcionálisan megfelelő padokkal és iskolabútorral szereltünk fel. Folyamatosan korszerűsítjük a világítótesteket és a felső tantermek mennyezetét.
  • 2015-ben került átadásra a Pándy Lajos Könyvtár, valamint egy multifunkciós tanterem. A termet feleszereltük interaktív táblával, itt kerül sor a kémia és a biológia oktatására. Lehetőség van itt előadások, iskolai versenyek megtartására. 2016 nyarán az iskola és a napközi épülete külsőleg teljesen megújult, majd 2017-ben sor került a fűtőrendszer modernizálására. Tanulóink rendelkezésére áll a tornaterem és egy kinti sportpálya is.
  • Az iskolaudvart is folyamatosan alakítjuk, szépítjük. Kialakítottunk egy kültéri tantermet, padokat, szeméttároló edényeket raktunk szét, megépítettünk egy kis szökőkutat, a napközisek színes kültéri padokat kaptak.  Fontosnak tartjuk, hogy az iskolát körülvevő zöldövezet biztosítsa  a tanuláshoz való nyugalmat és a gyerekek kinti folgalkozásaihoz a kultúrált, egészséges környezetet.
  • Pedagógiai programaunkban  három fontos stratégiai célt tűztünk ki: 1. szilárd alapokon nyugvó, biztos, használható tudás biztosítása, 2. az egészséges életmódra való nevelés, 3. hagyományaink, kultúránk megtatása.  Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, a művészeti- és sporttevékenységre, valamint a természetvédelemre való nevelésére. Tanulóink eljutnak a járási, kerületi és az országos fordulókba. Kiváló eredményeink vannak matematikából, történelemből, biológiából, kémiából, magyar, szlovák és angol nyelvből. Több évtizedes hagyománya van iskolánkban a röplabdának, futballnak, sakknak,  szépen fejlődnek az asztaliteniszezők is. Szavalóink, népmesemondóink, fotósaink, képzőművészeink, énekeseink járási, kerületi és országos versenyek eredményes résztvevői. Az alsó és felső tagozaton is sok gyermeket vonz a Napraforgó Gyermek Néptáncegyűttes, a Tündérvirágok színjátszócsoport, valamint a Tavirózsák társastánccsoport. Művészeti csoportjaink méltón képviselik iskolánkat és községünket a különböző fesztiválokon, seregszemléken nemcsak regionális, hanem kerületi és országos szinten is.
  • Célunk, hogy iskolánkból szilárd alapokkal rendelkező, környezettudatos, a magyar és egyetemes értékeket tisztelő és közvetítő fiatalok kerüljenek ki.