Szakbizottságok

Összeférhetetlenségi szakbizottság

a)  a szakbizottság elnöke: Bc. Silvia Sándorová, önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai:                           

Ing. Erika Korbelová, PhD, önkormányzati képviselő

Katarína Tárnoková, önkormányzati képviselő

Pénzügyi és községi vagyonkezelő szakbizottság 

a) a szakbizottság elnöke: Ing. Erika Korbelová, PhD., önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai:                               

- a képviselö - testület köréből::    

Monika Hégérová, önkormányzati képviselő   

Zoltán Zahorcsek, önkormányzati képviselő                              

- delegált szakemberek: Ing. Soňa Zahorcseková, Ing. Gabriela Laczová, Žaneta Hégérová

Építésügyi, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, tűzvédelmi és árvízvédelmi szakbizottság

a) a szakbizottság elnöke: Zoltán Zahorcsek, önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai:

 - a képviselő-testület köréből:  

Ing. Erika Korbelová, PhD., önkormányzati képviselő   

- delegált szakemberek: Bc. Zuzana Hóková, Michal Szabó, Ing. Marián Križan, Ladislav Kmetyó, Viktor Gallai, Juraj Zeller, Imrich Kecskés

Közbiztonsági és környezetvédelmi szakbizottság

a)   a szakbizottság elnöke: Monika Hégérová, önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai:

- a képviselő - testület köréből:

Mgr. Kristína Ádámková, önkormányzati képviselő   

- delegált szakemberek: Ing. Soňa Zahorcseková, Peter Lengyel, Norbert Uzsák, Richard Keleberc, Marián Lengyel  

                 

Iskolaügyi szakbizottság és A polgári ügyek testülete

a) a szakbizottság elnöke: Katarína Tárnoková, önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai

- a képviselő-testület köréből:  

Mária Jakabová, önkormányzati képviselő            

- delegált szakemberek: Nikoleta Porubská, Renáta Kmetyóová, Bc. Tímea Juhászová, PaedDr. Marek Elšík, Mgr. Edit Szabó,  Andrea Szabó

           

Kultúra és sportszakbizottság

a) a szakbizottság elnöke: Mgr. Kristína Ádámková, önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai

- a képviselő-testület köréből:  

Bc. Silvia Sándorová, önkormányzati képviselő            

- delegált szakemberek: PhDr. Ferenc Jakab, Erika Ádámková, Nikoleta Porubská, Bc. Paulína Fűhrichová, Mgr. Gabriela Pinkeová, Mgr. Andrea Laczkóová, Bc. Katarína Tárnoková, Peter Šutovský, Ján Herda, Levente Kocsis, Ing. Norbert Zsitva, Erik Izsák

Szociális, családügyi és a községi bérlakások kérvényezőinek listáját felállító és a kérvényezők sorrendjére javaslatot tévő szakbizottság

a)  a szakbizottság elnöke:  Mária Jakabová, önkormányzati képviselő

b)  a szakbizottság tagjai:  

- a képviselő - testület köréből:

Bc. Silvia Sándorová, önkormányzati képviselő 

- delegált szakemberek: Monika Pinkeová, Mgr. Zuzana Galgócziová, Bc. Mária Pinkeová, Mgr. Krisztina Andová, Iveta Kissová