Rendőrségi közlemény

 28.03.2022

„V súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámaním do rodinných domov a bytov si Vás dovoľujeme informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne. Súčasné technické možnosti nelimitujú Policajný zbor z hľadiska lokalizácie objektu, pričom služobné zákroky v prípade narušenia objektu sú vykonávané Policajným zborom. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zabezpečenia vášho majetku sa môžete informovať na tel. čísle 0961313480, 0961313130 resp. osobne na OR PZ Komárno, ul. Pohraničná č. 8 u pracovníka skupiny ochrany objektov, kde Vám budú poskytnuté podrobnejšie informácie týkajúce sa zabezpečenia Vášho majetku.


Hírek listája:

1 2 3 4 >