Aktuality

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Hodnotiaca správa plnenia Programového rozpočtu obce Pribeta k 31.12.2023 - 27.06.2024
Záverečný účet Obce Pribeta a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 - 26.06.2024
Stavebné povolenie - Denný stacionár - 29.05.2024
NÁVRH - Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obce Pribeta - 31.05.2024
Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania- Multifunkčný areál v obci Pribeta - 30.05.2024
NÁVRH - Záverečný účet obce Pribeta a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 - 17.05.2024
POZVÁNKA na zhromaždenie vlastníkov poľovníckych pozemkov - 15.05.2024
Verejná vyhláška stavebné konanie Denný stacionár - 06.05.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu -Pribeta, obytný súbor "CENTRUM" - 29.04.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obytný súbor centrum - 29.04.2024
Generované portálom Uradne.sk

História

Chotár obce bol osídlený už v období neolitu, je to sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry. Ďalej archeologický  výskum tu objavil síidlisko rímsko - barbarské, staromaďarské hrobové nálezy z 10. - 11. storočia (2 ks otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov).