Aktuality

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Verejné vyhláška-stavebné povolenie Obytný súbor CENTRUM - 02.04.2024
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 - 21.03.2024
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" - 13.03.2024
Verejná vyháška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia pre stavbu : Pribeta, obytný súbor "CENTRUM" - 29.02.2024
Ponuka na predaj majetku - 28.02.2024
Verejná vyhlášk - Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu (novostavba) "Rodinný dom" na parcele 487/4, v k.ú. Pribeta - 26.02.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu (novostavbu) "Rodinný dom" na parcele 487/3 v k.ú. Pribeta - 26.02.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu - "Územný plán obce Dvory nad Žitavou" - 08.02.2024
Verejná vyhláška - stavebné povolenie Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - 30.01.2024
Stavebné povolenie - rodinný dom Paluška, Palušková 487/3 - 24.01.2024
Generované portálom Uradne.sk

História

Chotár obce bol osídlený už v období neolitu, je to sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry. Ďalej archeologický  výskum tu objavil síidlisko rímsko - barbarské, staromaďarské hrobové nálezy z 10. - 11. storočia (2 ks otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov).