Aktuality

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby - RD so súp. č. 96 - 18.09.2023
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č, 1/2016 - 20.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby -"Dom súpisné číslo 902" - 15.08.2023
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - Rodinný dom s.č. 96 - 08.08.2023
"Územný plán obce Dulovce"- oznámenie o strategickom dokumente - 08.08.2023
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2023 - 28.07.2023
ROZHODNUTIE O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA - Judita Kovács - Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoročnou pobytovou formou - 21.07.2023
ROZHODNUTIE O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA - Ján Kovács - Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoročnou pobytovou formou - 21.07.2023
Začatie konania o odstránení stavby - rodinný dom s.č. 902 - 11.07.2023
Záverečný účet obce Pribeta za rok 2022 - 21.06.2023
Generované portálom Uradne.sk

História

Chotár obce bol osídlený už v období neolitu, je to sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry. Ďalej archeologický  výskum tu objavil síidlisko rímsko - barbarské, staromaďarské hrobové nálezy z 10. - 11. storočia (2 ks otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov).