Aktuality

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Oznámenie o opakovanej dražbe č. 036/2023 - 06.06.2023
Záverečný účet za rok 2022 - 05.06.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2023 - 02.06.2023
Verejná vyháška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Komárno - 01.06.2023
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka - 31.05.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 - 16.05.2023
Oznámenie o dražbe - 04.05.2023
VZN obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2023 - 13.04.2023
Plnenie rozpočtu za rok 2022 - 12.04.2023
Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2023 - 27.03.2023
Generované portálom Uradne.sk

História

Chotár obce bol osídlený už v období neolitu, je to sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry. Ďalej archeologický  výskum tu objavil síidlisko rímsko - barbarské, staromaďarské hrobové nálezy z 10. - 11. storočia (2 ks otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov).