Aktuality

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Dodatok č. 2 k VZN obce Pribeta o nakladaní s KO a DSO - 13.11.2023
Návrh VZN obce Pribeta o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO - 13.11.2023
Návrh VZN obce Pribeta o dani z nehnuteľností - 10.11.2023
Návrh VZN obce Pribeta o dani za psa - 10.11.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 8/2023 - 09.11.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby - RD so súp. č. 822 - 06.11.2023
Verejná vyhláška - OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA - Obytný súbor centrum - 06.11.2023
Reginálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia - 16.10.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY - 05.10.2023
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pribeta č. 2/2016 - 28.09.2023
Generované portálom Uradne.sk

História

Chotár obce bol osídlený už v období neolitu, je to sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry. Ďalej archeologický  výskum tu objavil síidlisko rímsko - barbarské, staromaďarské hrobové nálezy z 10. - 11. storočia (2 ks otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov).