Aktuality

Úradná tabuľa

Názov Popis Dátum
Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2023 - 27.03.2023
Základňová stanica LTE KN_PBT_K Pribeta - stavebné povolenie - 23.03.2023
Obchodná verejná súťaž - SEKO - 21.03.2023
Obchodná verejná súťaž - traktor - 21.03.2023
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK - 2021-2027 - 14.03.2023
Dodatok č. 3 k VZN Obce Pribeta č. 1 /2016, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastn. obce Pribeta - 08.03.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - Základňová stanica LTE KN_PBT_K Pribeta - 14.02.2023
N Á V R H - DODATOK č. 3 k VZN obce Pribeta č. 1/2016, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce - 08.02.2023
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2021 - 27.01.2023
Návrh - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2021 - 09.01.2023
Generované portálom Uradne.sk

História

Chotár obce bol osídlený už v období neolitu, je to sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry. Ďalej archeologický  výskum tu objavil síidlisko rímsko - barbarské, staromaďarské hrobové nálezy z 10. - 11. storočia (2 ks otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov).