Archív

Zmluva Webex
Zmluva o dielo Reg.rozvoj.agent.Komárno
Dohoda č.14 - UPSVAR
Koncesná zmluva - ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 18/2011 - Darton s.r.o.
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Nagyová
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.34/2012 - Špec.cest.práce KOREKT s.r.o.
MET Slovakia
ZSE Energia
ZSE Energia
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Kúpno-predajná zmluva Mabonex-ŠJ pri ZŠ
Kúpno-predajná zmluva Mabonex-ŠJ pri MŠ
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov
Dohoda č.8/XX/2013/§54 UPSVAR
Dodatok č.5 k poistnej zmluve Union
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Dodatok č. 1 k Dohode s UPSVAR
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Zmluva o dielo Darton
Príkazná zmluva - Mgr. Csintalan
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Farkašová
Poistná zmluva-Úrazové poistenie UoZ
Poistná zmluva-Úrazové poistenie UoZ
Kúpna zmluva č. 281/2013/2
Licenčná zmluva SOZA
Licenčná zmluva SOZA
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - NSK Nitra
Zmluva o dielo - CZ CZ Nitra s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ujváriová Slávka
Zmluva o budúcej kúpnej zmluva - Innovia
Nájomná zmluva - Innovia
Zmluva o dielo - PhDr.Domeová
Dodatok č. 3 k Zmluve o vedení účtovníctva - ZŠ s VJM Pribeta
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva - ZŠ Pribeta
Licenčná zmluva SOZA
Kúpna zmluva - Ujváriová Slávka
Zmluva Komunal energy
Zmluva Komunálna poisťovňa-PZP Fabia
Zmluva Komunálna poisťovňa-PZP Felicia
Zmluva Komunálna poisťovňa-Poistenie majetku a zodp.za škodu-MŠ-inter.tabula
Zmluva Komunálna poisťovňa-Poistenie majetku a zodp.za škodu-MŠ-inter.tabula
Zmluva Komunálna poisťovňa-úrazové poistenie UoZ
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
Dohoda o zabezpečení povinných prác
Zmluva o dielo - Odstránenie neg.účinkov dažďových vôd - Vojnická a Hlavná ul.
Dodatok k zmluve č. 1/2012 - ÚPSVaR
Zmluva o dielo - Metal Servis Recycling s.r.o.
Poistná zmluva - MAZDA
Darovacia zmluva - MAZDA
Darovacia zmluva - Pneu Comp s.r.o.
Zmluva o reklame - KORUND desktop, spol. s r.o.
Príkazná zmluva - Slovenské centrum obstarávania
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Dodatok č. 2 k dohode 21/§51/2012 - abs. prax
Dodatok k hospodarskej zmluve - AgroContract Mliečna farma - Jasová
Zmluva o spolupráci - .A.S.A. Slovensko, spol. s r.o.
Dodatok č. 1/2012/NP V-2
Zmluva o reklame - COOP Jednota Nové Zámky
Zmluva o reklame - ALPINE Slovakia, spol. s.r.o.
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry č. 175/2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry č. 174/2012
Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť - od 1.6.2012
Dohoda o absolventskej praxi
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Nájomná zmluva - Karol Klotton - MARGARÉTA
Zmluva o uskutočnení predstavenia - CLIPPERTON
Nájomná zmluva - Katarína Lengyelová
Zmluva č.86563 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Támogatási szerződés - Perbete Községért Alapítvány
ÚPSVaR Komárno - Dohoda o zabezpečení absloventa - Dodatok č. 1
Autorská zmluva - Pándy Lajos: A csodálatos nagykendő
Zmluva o dielo č. 1603/2012 - Minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce Pribeta
Zmluva o dielo č. 9/2012 - Nájomné byty 9 b.j.
Zmluva o dielo č. 8/2012 - Nájomné byty nižší štandard
DODATOK Č. 1/ DZ221401205310101 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ÚPSVaR Komárno - Dohoda o zabezpečení absloventa
Dodatok č. 1 k Obchodnej zmluve - SAS Sukola s.r.o.
Mandátna zmluva - Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta - stavebný dozor
Zmluva o dielo č. 112.2176 - Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta
Zmluva o pôžičke - Szeifer
Zmluva o poskytnutí služieb - Ext.manažment projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta
Dodatok k zmluve - SPP
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
Zmluva o poskytnutí podpory z POD 2011
Zmluva o dielo - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ Pribeta
Nájomná zmluva - rímskokatolícky cintorín
Dodatok k zmluve - KORUND DESKTOP
Dodatok k zmluve - ENGEL s.r.o.
Dodatok k zmluve - AGROPRET PULZ
Kúpna zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Nájomná zmluva
Dodatok k nájomnej zmluve
Zmluva o úvere
Dohoda o biankozmenke
Zámenná zmluva
Nájomná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Poistná zmluva
Poistná zmluva