Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu 

a)  predseda komisie:                              ThDr. Zoltán Erdélyi, poslanec OZ

b)  členovia komisie :                                                Attila Bíró, poslanec OZ

Ing. Pavol Jakab, poslanec OZ

Komisia finančná a pre správu obecného majetku 

a)  predseda komisie:                             Ing. Pavol Jakab, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov:                ThDr. Zoltán Erdélyi

                                       Ing. Marián Križan

                                       Attila Bíró     

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková

                                                                                        Ing. Gabriela Laczová

Komisia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, protipožiarnej a protipovodňovej ochrany

a) predseda komisie:                               Zoltán Zahorcsek, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov:          Mgr. Pavol Šajben

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Zuzana Hóková

                                                                                       Ernest Szetei

                                                                                       Vojtech Pinke

                                                                                       Juraj Zeller

                                                                                       Ing. Milan Kaplocký

                                                                                       Imrich Kecskés

Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 

a)  predseda komisie:    Ing. Marián Križan, poslanec OZ

b)  členovia komisie :   

- z poslancov:          Zoltán Zahorcsek     

                                Mgr. Pavol Šajben

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Zuzana Hóková

                                                                                      Michal Szabó

                                                                                      Jozef Morvai

                                                                                       Pavol Šukola

                                                                                      Pavol Valach

                                                                                      Ladislav Kmetyó

     

Komisia športu 

a)  predseda komisie:    Attila Bíró, poslanec OZ

b)  členovia komisie :   

- z poslancov:  Ing. Marián Križan, poslanec OZ                 

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Attila Ádámka

                                                                                        Jozef Morvai

                                                                                        Tibor Tégláš

                                                                                        Marek Ostružlík

                                                                                        Kornel Vrzala

                                                                                        Levente Kocsis

                                                                                        Mikuláš Uzsák

                                                                                        Imrich Kaplocký

                                                                                         Bc. Zuzana Hóková

Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrany životného prostredia

a)   predseda komisie:                        Mgr. Pavol Šajben, poslanec OZ

b)  členovia  komisie : 

 - z  poslancov:  Bc. Zuzana Hodálová

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Ing. Soňa Zahorcseková

                                Peter Lengyel

                                                                                         Norbert Uzsák

                                                                                         Richard Keleberc

                                            Teodor Házi

                                            Tibor Zahorcsek

                    

Komisia školstva a kultúry, Zbor pre občianske záležitosti 

a)   predseda komisie:                         PhDr. František Jakab, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov:     ThDr. Zoltán Erdélyi

                           Janette Téglášová

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Erika Ádámková

                                                                                       Mgr. Kristína Ádámková        

                                                                                       Priska Ballová

                                                                                       Paulína Fűhrichová

                                                                                       Renáta Kmetyóová

                                                                                       Mgr. Andrea Laczkóová

                                                                                       Nikoleta Porubská

                                                                                       Andrea Szabó

                                                                                      Mgr. Edit Szabó

                                                                                      Mgr. Šarolta Töröková

Komisia sociálnych vecí a rodiny a pre prenájom sociálnych bytov 

a)  predseda komisie:    Janette Téglášová, poslanec OZ

b)  členovia komisie :  

- z  poslancov: Bc. Zuzana Hodálová                                                                   

- z  odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Monika Pinkeová

                                                                                        Alžbeta Dikáczová

                                                                                        Jaroslava Pinkeová

                                                                                        Zoltán Harcsa

                                                                                        Zlatica Ádámková

Komisia na vytvorenie zoznamu žiadateľov a návrh poradovníka žiadateľov obecných bytov 

a)   predseda komisie:  Bc. Zuzana Hodálová, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Janette Téglášová

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková

                                                                                      Erika Gallaiová

                                                                                      Levente Kocsis