Národopisná zbierka

Rozsiahle predstavenie zbierky sa nachádza v maďarskej verzii  tejto webovej stránky.

Slovenský preklad sa pripravuje