Kalvária s kaplnkou Panny Márie


Zoznam krás našej obce: