Kostol reformovanej cirkvi (1784-1786)


Zoznam krás našej obce: