Farský kostol Najsvätejšej Trojice (1733, 1766)


Zoznam krás našej obce: