Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Názov Popis Dátum
OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA - Murárik, Matvonová - 22.06.2022
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia - ČOV - 21.06.2022
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia - Odkanalizovanie obce Pribeta - 21.06.2022
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Pribeta za rok 2021 - 21.06.2022
Záverečný účet obce Pribeta za rok 2021 - 21.06.2022
Dodatok č. 2 k VZN obce Pribeta č. 1/2016, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta - 14.06.2022
Oznámenie o začatí spojeného konania - rodinný dom (Gazdovič, Kissová) Oznámenie o začatí spojeného konania - rodinný dom (Gazdovič, Kissová) 06.06.2022
Návrh záverečného účtu za rok 2021 Návrh záverečného účtu za rok 2021 30.05.2022
Návrh - Dodatok č. 2 k VZN obce Pribeta č. 1/2016 Návrh - Dodatok č. 2 k VZN obce Pribeta č. 1/2016 30.05.2022
Určenie lesného celku Komárno - 24.05.2022
Určenie lesného celku - Vojnice - 24.05.2022
Verejná vyhláška - územné konanie - Multifunkčný areál - 02.05.2022
Verejná vyhláška - územné konanie - Centrálne námestie v obci Pribeta - 02.05.2022
Verejná vyhláška - Szekeres Július - 28.04.2022
Verejná vyhláška - Szekeres Ján - 28.04.2022
Verejná vyhláška - Gallai Benjamin - 26.04.2022
Verejná vyhláška - Pinkeová Helena - MR - 26.04.2022
Verejná vyhláška - Skabla Anna (r. Hulkó, m.Ľudovít) - 26.04.2022
Verejná vyhláška - Skabla Ľudovít (ž. Anna Hulkó) - 26.04.2022
Verejná vyhláška - Geleta Ján - 26.04.2022
Generované portálom Uradne.sk