Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 113)
Názov Popis Dátum
Stavebné povolenie - Denný stacionár - 29.05.2024
NÁVRH - Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obce Pribeta - 31.05.2024
Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania- Multifunkčný areál v obci Pribeta - 30.05.2024
NÁVRH - Záverečný účet obce Pribeta a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 - 17.05.2024
POZVÁNKA na zhromaždenie vlastníkov poľovníckych pozemkov - 15.05.2024
Verejná vyhláška stavebné konanie Denný stacionár - 06.05.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu -Pribeta, obytný súbor "CENTRUM" - 29.04.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obytný súbor centrum - 29.04.2024
Verejné vyhláška-stavebné povolenie Obytný súbor CENTRUM - 02.04.2024
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 - 21.03.2024
Generované portálom Uradne.sk