Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Názov Popis Dátum
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2021 - 27.01.2023
Návrh - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2021 - 09.01.2023
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia - 01.01.2023
Schválený rozpočet 2023-2025 - výdavky - 01.01.2023
Schválený rozpočet 2023-2025 - príjmy - 01.01.2023
Schválený rozpočet - titulná strana - 01.01.2023
Osobitný zreteľ - 01.01.2023
Verejná vyhláška - poľovný revír sv. Hubert - 20.12.2022
Návrh rozpočtu obce Pribeta na roky 2023-2025 - 15.12.2022
Územné rozhodnutie - Základňová stanica LTE KN_PBT_K Pribeta - 11.10.2022
Generované portálom Uradne.sk