Kontakty

Toto webové sídlo www.pribeta.sk spravuje Obec Pribeta je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Pribeta 

Adresa:
Obecný úrad Pribeta 
Hlavná 113
946 55 Pribeta

IČO: 00306649

Všeobecné informácie: info@pribeta.sk
Podateľňa: podatelna@pribeta.sk
Starosta: starosta@pribeta.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@pribeta.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 769 31 01

E-mail: sekretariat@pribeta.sk

Obecná polícia:

Peter Lengyel - náčelník OP - 0905 526 547

Norbert Uszák - obecný policajt - 0917 960 137

Stavebný úrad pre obec Pribeta je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade v Hurbanove.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk