Naša obec

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Hurbanovo a jeho okolie
Počet obyvateľov: 2770
Rozloha: 4280 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1312

Kompetencie:

Obec Pribeta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Krátky opis:

Obec leží 21 km severovýchodne od Komárna v Podunajskej nížinev južnej časti Pohronskej pahorkatiny. Chotár obce leží v nadmorskej výške 127 - 222 m. 

Severná rovinná časť chotára je na širokých terasách pokrytých priesčitými sprašami a viatymi pieskami. Ním preteká Pribetský potok. Južná pahorkatinná časť leží na juhozápadnom výbežku Pohronskej pahorkatiny. Táto časť chotára je vhodná na pestovanie vínnej révy, vinohrady sa tu spomínajú už v roku 1720. V roku 1880 tunajšie vinohrady zničila filoxera. 
Chotár je odlesnený, agátové lesíky sú len v pahorkatine. Na terasách sú černozemné pôdy, v pahorkatine sú hnedozemné a mačinové pôdy.

Hodnotným prírodným územím je Kaplnka pred intravilánom obce. Rastú tu chránené duby letné, ale aj jesienka obyčajná, hlaváčik jarný a iné chránené rastliny.

Obec si dodnes zachovala prevažne poľnohospodársky ráz, ale zaujímavá história, množstvo kultúrnych pamiatok a ľudové tradície sú dobrým predpokladom pre rozvoj vidieckej turistiky.