Ostatné dokumenty

Žiadosti - miestne dane a poplatky

Žiadosti - stavby a výrub

Žiadosti - trvalý pobyt

Projekty

XII. ročník degustácie vín/XII. perbetei nyílt borverseny

Civilná ochrana

Zoznam vykonaných verejných obstarávaní-zákazky s nízkou hodnou

  Zmluvy a faktúry Základnej školy, Pavilón B, Školská 26, Pribeta

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

   Iné

   Územný plán