Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 635)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
437/2021 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie - Centrálne námestie v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Baustar s.r.o.
13352 €
432/2021 Zmluva o dodávke plynu - Nájomný bytový dom 8 b.j. Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430/2021 Zmluva o dielo - Nájomný bytový dom 8 b.j. - II.etapa, Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tonex, spol. s r.o.
517362.24 €
321/2021/23 Kúpna zmluva na pozemky a rodinný dom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: rodina Gyénová
11363.62 €
395/2021 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Pribeta" Odb.: Obec Pribeta
Dod.: STUDNICA, n.o.
417/2021 Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy Odb.: Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Református Óvoda
Dod.: Obec Pribeta
416/2021 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu Odb.: Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Református Óvoda
Dod.: Obec Pribeta
1 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
385/2021 Zmluva o poskytnutí NFP - Výstavba kompostárne v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
264122.26 €
366/2021 Dohoda o prechode pozemkov - Kvetná ulica Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Okresný úrad Nitra
663 €
224/2021 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Ákos Bencsík
Dod.: Obec Pribeta
4104 €
374/2021 Zmluva o poskytovaní konzulatačných a poradenských služieb - Zateplenie MŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: STUDNICA, n.o.
3500 €
312/2021/22 Zámenná zmluva na pozemky - Novozámocká ulica Odb.: ALC s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
196.16 €
360/2021 Zmluva o zrieadení vecného bremena - vjazd na pozemok Odb.: Ildikó Belická
Dod.: Obec Pribeta
351/2021 Zmluva o dielo na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z EF - oblasť C, činnosť C5 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: EPIC Partner a.s.
450 €
350/2021 Zmluva o dielo na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z EF - oblasť C, činnosť C Odb.: Obec Pribeta
Dod.: EPIC Partner a.s.
450 €
333/2021 Dohoda č. 21/14/054/38 - Podpora zamestnanosti -Aktivita č. 1 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
337/2021 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
235/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie - "Šport na čerstvom vzduchu" Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1500 €
309/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -"PRIBETA, priechod pre chodcov" Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
Generované portálom Uradne.sk