Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 727)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
355/2022/19 Kúpna zmluva na pozemky - Nový rad, Borvák Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RNDr. Jozef Borvák. CSc.
151.44 Kč
OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/05 Zmluva o poskytnutí NFP - kanalizácia Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
19 814 580.71 €
400/32/2020/ZZ Záložná zmluva 8 b.j. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
368 000 €
226/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Nový rad 65 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 €
222/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie pre MŠ s VJM - Óvoda Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT
135 €
2016/2022 Zmluva o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy - Nový rad 65 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0 €
213/2022 Zmluva o prenájme stĺpov, rozvodov a konzol obecného rozhlasu Odb.: Wisper Network s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
1 €
203/2022 Kúpna zmluva Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Aurélia Rigová
68.80 €
198/2022 Dohoda o podmienkach zrušenia pripojovacieho plynovodu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
718.92 €
198/2022 Dohoda o podmienkach zrušenia pripojovacieho plynovodu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
693.72 €
198/2022 Dohoda o podmienkach zrušenia pripojovacieho plynovodu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
699.10 €
199/2022 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Agrocontract Mikuláš, a.s.
567.43 €
13/2022 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Gašpar Dobosi, Ing. Benjamín Papp
177 €
196/2022 Zmluva o vinkulácii vkladu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
100 €
13/2022 Záložná zmluva - Nájomný bytový dom 8 b.j. 1. etapa Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
144 570 €
187/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu - Hlavná 268 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Energie2, a.s.
1 €
1/2022 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
1 €
50/2022/22 Kúpna zmluva na pozemok - Palásthyová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Juliana Palásthyová
30.82 €
555/2021/28 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Kristián Való
Dod.: Obec Pribeta
6 000 €
68/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Obchodná ulica 6 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1 €
Generované portálom Uradne.sk