Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 592)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
147/2021 Zmluva o združených dodávkach plynu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: CYEB s.r.o.
128/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HOLD, spol. s r.o.
111/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Dvor Mikuláš 648 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ZSE Energia, a.s.
107/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
100/2021 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia - Dvor Mikuláš 648 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
80/2021/5 Kúpna zmluva - pozemok a rodinný dom Odb.: Oto Szenczi
Dod.: Obec Pribeta
69/2021/4 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: František Dikácz, Juliana Dikáczová
Dod.: Obec Pribeta
78/2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.
49/2021/3 Kúpna zmluva - pozemok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Helena Benyová
57/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
53/2021 Zmluva o dielo na vypracovanie PD stavby "Prestavba materskej školy na byty" Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ateliér na bašte, s.r.o.
46/2021 Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z ENVIROFONDU 2021 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500 €
21/2021/2 Kúpna zmluva - pozemok Odb.: Kinga Kajanová
Dod.: Obec Pribeta
4485 €
36/2021 Rámcová dohoda - Dodanie stravných poukážok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
697/2020 Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
696/2020 Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie odvozu kuchynského odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Brantner Nové Zámky, s.r.o.
9/2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
1/2021 Kúpna zmluva - pozemok a rodinný dom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Mihaly Miklos Beres
16000 €
500/2020/16 Kúpna zmluva - pozemok a rodinný dom Odb.: Mišáková Rebeka, Mišák Oto, Mišák Štefan
Dod.: Mišáková Rebeka, Mišák Oto, Mišák Štefan
1650 €
688/2020 Dodatok k Zmluve o spolupráci NP BOKKÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky