Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
Dohoda č. 20/14/012/5 uzatvorená v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi - MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 20/14/010/5 uzatvorená v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytváranie pracovného miesta v rámci projektu - "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22699.98 €
Zámenná zmluva na pozemky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku-Cirkevný zbor Pribeta
1233.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Stretnutia. Prehliadka amatérskeho umenia Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
950.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
950.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1300.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo - Dodanie a montáž sieťok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Juraj Garaj - ROLLUX
355.00 €
Zmluva o dielo - Dodanie a montáž sieťok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Juraj Garaj - ROLLUX
355.00 €
Kúpna zmuva na pozemok a rodinný dom - Laczkó Tibor, Mgr. Laczkóová Andrea Odb.: Tibor Laczkó a manželka Andrea
Dod.: Obec Pribeta
25.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hlavná 43A Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva - Nájom strelnice pre palné zbrane Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Obec Gbelce
9.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Oprava miestnej komunikácie - Krátka ulica Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
17455.12 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kajanová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Milada Kajanová
4485.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003232 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zmluva o pripojen elektrického zariadenia - Hlavná 149 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hlavná 149 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny - KC Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Jakab, Mihályová Odb.: Jakab Pavol a Mihályová Katarína
Dod.: Obec Pribeta
3005.00 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 343/2020/12 - Fazekas Odb.: Monika Fazekasová,Ferenc Fazekas,Silvia Vrzalová,Teofil Užák,Júlia Fazekasová, František Zaležák, Gizela Zaležáková
Dod.: Obec Pribeta
1236.33 €
Dodatok k zmluve o vystavení bankovej záruky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
270000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na nájomné byty 8 b.j. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
144570.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Pinkeová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Pinkeová Veronika
7000.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: LevoTek s.r.o.
31801.69 €
Kúpna zmluva na pozemok - Fazekasová - za bytovkami Odb.: Monika Fazekasová,Ferenc Fazekas,Silvia Vrzalová,Teofil Užák,Júlia Fazekasová
Dod.: Obec Pribeta
879.60 €
Kúpna zmluva na pozemok - Fazekas - pod rodinným domom Odb.: Monika Fazekasová,Ferenc Fazekas,Silvia Vrzalová,Teofil Užák
Dod.: Obec Pribeta
453.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Csomorová Odb.: Elvíra Csomorová
Dod.: Obec Pribeta
393.00 €
Zmluva o úvere - obstaranie nájomného bytového domu s 8 b.j. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
268490.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Príkazná zmluva - VO na elektrinu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.
360.00 €
Zmluva o dodávke plynu - Kvetná 33A Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva - Nový rad Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Marta Pinkeová,Viliam Szórád,Anna Szkaliczká,Alžbeta Dikáczová,Alžbeta Rusňáková,Milan Kelemen,Ladislav Kelemen,Alžbeta Gyurcsovicsová,Alžbeta Kováčová,Helena Andová,Mária Sudárová
404.97 €
Zmluva o výpožičke - IVECO Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
67770.60 €
Zámenná zmluva na pozemky - Nový rad Odb.: ALC, s.r.o.,AGRO ALPHA 1 s. r. o.,AGRO ALPHA 3 s. r. o.,AGRO BETA 1 s. r. o.,Sys-Tech s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
3184.54 €
Kúpna zmluva - na pozemok a rodinný dom - Pápay Odb.: Pápay Pavol
Dod.: Obec Pribeta
4308.62 €
Kúpna zmluva na pozemok - Fazekasová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Klára Fazekasová
564.00 €
Zmluva o dielo - stavebné práce na Zateplenie severných stien nájomných bytových domov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: TOPSVIT s.r.o.
24700.00 €
Kúpna zmluva na podiel na rodinnom dome - Dobos Štefan Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Štefan Dobos
3300.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie prac. miesta v rámci projektu - Zosúladenie rodinného a pracovného života Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
8453.28 €
Kúpna zmluva na pozemok - Sumina, Geletová Odb.: Kristián Sumina a Miriam Geletová
Dod.: Obec Pribeta
1962.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Rumi Ladislav a Silvia Odb.: Rumi Ladislav a Silvia
Dod.: Obec Pribeta
1890.00 €
Ext. manažment pre projekt Výstavba kompostárne v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spolupráci a propagácii Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Novocentrum Nové Zámky a.s.
1656.00 €
Rámcová zmluva - drvenie stavebného odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prospect, spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo - projekt. dokumentácia Výstavba kompostárne v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: architekt MS s.r.o.
2480.00 €
Zmluva na mobilný internet - Orange Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
345.24 €
Dohoda o poskytnutí príspevkov - Praxou k zamestnaniu 2 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
18370.42 €
Kúpna zmluva - pekárenské výrobky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: LZ Trademark, s.r.o.
0.00 €
Darovacia zmluva - Kodaiová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Alžbeta Kodaiová
1600.00 €
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, DSO a OO Odb.: Obec Pribeta
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HOLD, spol. s r.o.
187890.68 €
Zmluva o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Elgas, k.s.
0.00 €
Komunitné centrum - externý manažment pre projekt Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
3738.00 €
Zmluva o vystavení bankovej záruky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
270000.00 €
Rámcová kúpna zmluva - MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
Rámcová kúpna zmluva - Tibor Kovács - K&K mäso Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tibor Kovács - K&K mäso
0.00 €
Rámcová kúpna zmluva - Eurodiskont Odb.: Obec Pribeta
Dod.: EURO-DISKONT Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Mandátna zmluva - stav. dozor - Nájomný bytový dom 8 b.j. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Dionýz Szegi
1000.00 €
Zmluva o spolupráci - NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Kúpna zmluva LZ č. 5701961 - Kia Ceed Odb.: Obec Pribeta
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
1.20 €
Zmluva o dodávke elektriny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Poskytnutie zľavy - Navzájom zadarmo vo firme Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o spracovaní žiadosti o NFP - Zníženie energ. náročnosti KD Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Green Energy Storage Consulting, n.o.
200.00 €
Dodatok č. 312041R495D01 k zmluve o poskytnutí NFP - POS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Nový rad Odb.: CSIKI, s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
807.00 €
Zámenná zmluva na pozemky Odb.: Jozef Morvai
Dod.: Obec Pribeta
990.00 €
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Park s jazierkami - cenová ponuka Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kalixstav spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Park s jazierkami Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kalixstav spol. s r.o.
35521.69 €
Odstúpenie od zmluvy Odb.: Obec Pribeta
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Juliana Farkašová
2200.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Danada Odb.: Michal Danada a manž. Tímea
Dod.: Obec Pribeta
3210.00 €
Nájomná zmluva - Tornóczi Mikuláš a manž. Renáta Odb.: Mikuláš Tornóczi a manž. Renáta
Dod.: Obec Pribeta
21.02 €
Dohoda č. 19/14/054/62 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7514.04 €
Dohoda č. 19/14/52A/131 o zabezpečení podmienok vykonávania dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
638.52 €
Zmluva o dielo - ŽoP o NFP - Envirofond Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Epic Partner, a.s.
650.00 €
Zníženie enegetickej náročnosti KD - Dodatok č. 2 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Dohoda č. 19/14/012/19 uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 19/14/010/39 uzatvorená v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemky - Salkay, Šukolová Odb.: Miroslav Salkay, Mária Šukolová
Dod.: Obec Pribeta
1302.00 €
Zámenná zmluva na pozemky - PD Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
560.40 €
Kúpna zmluva na pozemky - Benyó Odb.: Klára Benyóová, Valéria Szénásiová, Imrich Benyó
Dod.: Obec Pribeta
501.50 €
Zmluva o dielo - Externý manažment - Vodozádržné opatrenia v časti obce Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
5508.00 €
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia kuch, odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: BEMIA plus, s.r.o.
0.00 €
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY - Zelené obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
16389.74 €
Zmluva o poskytnutí NFP - Wifi pre Teba Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14000.00 €
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
13439.48 €
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o dotáciu - Interreg, fond malých projektov Odb.: EPIC Partner a.s.
Dod.: Obec Pribeta
720.00 €
Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu na futbal. štadión Odb.: EPIC Partner a.s.
Dod.: Obec Pribeta
600.00 €
Nájomná zmluva na rodinný dom Odb.: Michaela Vörösová
Dod.: Obec Pribeta
42.69 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kvetná ulica Odb.: Helena Andová, Ferenc Papp
Dod.: Obec Pribeta
1294.50 €
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti na LV č. 1014, 154, 153 Odb.: Tibor Laczkó a manželka Andrea
Dod.: Obec Pribeta
25000.00 €
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti na LV č. 1014, 154, 153 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tibor Laczkó a manž. Andrea
25000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom pre Mikuláša Tornócziho a manž. Renátu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Mikuláš Tornóczi a manž. Renáta
10000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom od Mikuláša Tornócziho a manž. Renáty Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Mikuláš Tornóczi a manž. Renáta
25000.00 €
Zmluva o dielo - vypracovanie ŽoNFP - Vodozádržné opatrenia v časti obce Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
1200.00 €
Zmluva o dielo č. 508/2019 - Projekt JPÚ v Pribete na ulici Nový rad Odb.: TRIGONS, s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
20640.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie prac. miesta v rámci projektu - Pracuj v školskej kuchyni Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15099.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Lúčna ulica Odb.: Marcel Jančo
Dod.: Obec Pribeta
2202.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Nagy, Nagyová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Peter Nagy a Mária Nagyová
63.00 €
Kúpna zmluva na rodinný dom a pozemok Odb.: Helena Forróová, Imrich Majoroš, Katarína Lengyelová
Dod.: Obec Pribeta
12000.00 €
Dohoda č. 19/14/52A/108 o zabezpečení podmienok vykonávania dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
319.26 €
Zmluva o dielo - nájomný bytový dom 8 b.j. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tonex, spol. s r.o.
430929.93 €
Rámcová zmluva o vykonávaní servisných prác na energ., kúren., plynových, vzduch. a klimatizačných zariadeniach Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Heloro, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia Park s jazierkami Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Andrej Uhliarik
2010.00 €
Zmluva o sprostredkovaní a zastúpení pri predaji nehnuteľnosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Danubius reality s.r.o.
300.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Priatková Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Aneta Priatková
2000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1400.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1680.00 €
Kúpna zmluva na rodinný dom a pozemok - Nagyová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Rozália Nagyová
5159.15 €
Zmluva č. 11/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
250.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
319.26 €
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP (hasičská zbrojnica) Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Peter Ágh
990.00 €
Kúpna zmluva - rodinný dom s pozemkom - Daniel Murcin Odb.: Murcin Daniel
Dod.: Obec Pribeta
15000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Hóka, Hóková Odb.: Igor Hóka a manž. Anita
Dod.: Obec Pribeta
4104.00 €
Zmluva - externý manažment - Komunitné centrum v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
3898.20 €
Dohoda č. 19/14/50j/31 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
6315.66 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Okály Odb.: JUDr. Matej Okály
Dod.: Obec Pribeta
3005.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Uzsák Odb.: Uzsák Ernest, Uzsák Róbert
Dod.: Obec Pribeta
10000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Pančíková Marcela, Kováčová Oľga, Tvrdoň Martin
Dod.: Obec Pribeta
1810.50 €
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb - verejné obstarávanie Odb.: EPIC Partner a.s.
Dod.: Obec Pribeta
2000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR - 2019 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Halašiová Odb.: Anita Halašiová
Dod.: Obec Pribeta
12000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Baják Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Szabolcs Baják
12000.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HOLD, spol. s r.o.
183201.50 €
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
2923.03 €
Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu z Envirofondu 2019 - L5 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
504.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Balogh, Mišková Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Gábor Balogh, Adriana Mišková
13000.00 €
Kúpna zmluva na rodinný dom - Štér, Pinkeová, Pinke Odb.: Viktor Štér, Mgr. Andrea Pinkeová, Elvíra Pinke
Dod.: Obec Pribeta
10000.00 €
Ukončenie zmluvy č. 396/2018 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: TRIUS FINANCE, s.r.o.
0.00 €
Rámcová zmluva o dielo - Drvenie BRKO Odb.: Obec Pribeta
Dod.: BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Zsitva Albert a manž. Odb.: Zsitva Albert a manž. Andrea
Dod.: Obec Pribeta
459.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kvetná ul. - Bratská jednota baptistov Odb.: Bratská jednota baptistov, Cirkevný zbor Svätý Peter
Dod.: Obec Pribeta
508.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kvetná ul. - Ludaš Odb.: Attila Ludaš
Dod.: Obec Pribeta
126.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Podzáhradná ulica Odb.: Andrea Lencsésová, Valéria Kosztolányiová, Zuzana Nagyová, Margita Horváthová
Dod.: Obec Pribeta
1000.00 €
Dohoda č. 19/14/50j/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
12631.32 €
Kúpna zmluva na pozemok - parc. č. 447/3 Odb.: Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest
Dod.: Obec Pribeta
520.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo - publicita projektu Zníženie energetickej nár. budovy OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dry Fermentation Biogas, n.o.
0.00 €
Asfaltovanie Modranskej ulice Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kalixstav spol. s r.o.
17287.68 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kulesová Odb.: Mária Kulesová
Dod.: Obec Pribeta
131.67 €
Kúpna zmluva - pozemky - Kvetná ulica Odb.: Vojtech Jakab, Judita Fabuľová, Rudolf Lacza, Gizela Jakabová, Helena Kučarová, Ján Kučara, Šarlota Kovácsová, Július Pinke, Gabriel Pinke, Terézia Laczková, Izabela Takáčová, Izabela Takáčová, Csaba Takáč
Dod.: Obec Pribeta
1071.31 €
Dohoda č. 19/14/50j/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 2 k dohode č. 18/14/50j/34 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 2 k dohode č. 18/14/52A/144 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Kúpna zmluva - pekárenské výrobky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: LZ Trademark, s.r.o.
0.00 €
Rámcová kúpna zmluva - potraviny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: EURO-DISKONT Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Rámcová zmluva - stravné poukážky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
12409.74 €
Zmluva o operetnom predstavení - Csókos asszony Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Pesti Művész Színház
1600.00 €
Zmluva o sprostredkovaní - kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Danubius reality s.r.o.
150.00 €
Zmluva na dodávku potravín Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva na dodávku potravín Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Metro Cash&Carry SR s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. N20160302002D03 k zmluve o spolupráci k NP PVSSKIKÚ - Komunitné centrum Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Sztojka, Bogdányová Odb.: Peter Sztojka a Erika Bogdányová
Dod.: Obec Pribeta
8000.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Pomoc odkázaným - POS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
148200.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o poskytovaní podnikateľského poradenstva Odb.: Obec Pribeta
Dod.: CONFIDENCE PARTNER, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o elektronickej službe Business 24 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti - Kulesa,Kováčová,Zahorčeková,Sütti,Medovarský Odb.: Kulesa,Kováčová,Zahorčeková,Sütti,Medovarský
Dod.: Obec Pribeta
553.00 €
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti - Eva Kovácsová Odb.: Eva Kovácsová
Dod.: Obec Pribeta
13000.00 €
Dohoda č. 18/14/50j/34 o poskytnutí príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
12631.32 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
300.12 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Po stopách kráľa sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
800.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - II. ročník festivalu Podporme domácu maďarskú kultúru v našej obci Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Geleta Odb.: Mária Geletová, Mária Horská, Imrich Geleta
Dod.: Obec Pribeta
549.00 €
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - plyn Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
0.00 €
Vecné bremeno - kanalizácia - PD Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
0.00 €
Vecné bremeno - kanalizácia - Reformovaná kresťanská cirkev Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku-Cirkevný zbor Pribeta
0.00 €
Dohoda č. 18/14/010/28 - uzatvorená podľa §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 18/14/012/17 - uzatvorená podľa §12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Zahorcek, Marcinková, Kocsisová, Adamková Odb.: Zahorcsek, Marcinková, Kocsisová, Adámková
Dod.: Obec Pribeta
2002.00 €
Externé riadenie projektu KC Odb.: Obec Pribeta
Dod.: TRIUS FINANCE, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Juliana Farkašová
2000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Gallai Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Zuzana Vargová, Gabriel Gallai
12000.00 €
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia 2x6 b.j Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. arch. Milan Schwarz
7000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Mikuláš a Csaba Kecskés
1200.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: J.A.S. Consulting s.r.o.
8000.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Molda s.r.o.
159006.01 €
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5829.84 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - komunitné centrum Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
210769.61 €
poskytnutie podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených nákladov na realizáciu projektu Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta - 1. etapa Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Environmentálny fond
203833.85 €
Externé riadenie projektu - Komunitné centrum v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: TRIUS FINANCE, s.r.o.
3900.00 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Tóth Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Attila Tóth a manž. Katarína
5604.00 €
Zmluva o dielo - externý manažment projektu Vodozádržné opatrenia v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
4146.72 €
Zmluva o dielo - projekt Vodozádržné opatrenia v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dry Fermentation Biogas, n.o.
1000.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Zmluva o sprostredkovaní pri predaji nehnuteľností Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Danubius reality s.r.o.
750.00 €
Kúpna zmluva - rodinný dom - pozemok Odb.: František Lévai
Dod.: Obec Pribeta
1000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Alex Jávorka
Dod.: Obec Pribeta
6156.00 €
Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Zsolt Papp a manž. Mária Pappová
201.00 €
Prenájom reklamného banera - Dni obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
250.00 €
Kúpna zmluva na pozemky - Gyóni,Fazekas,Wölfl Odb.: Gyóniová, Fazekasová, Wölfl, Wölflová
Dod.: Obec Pribeta
1371.50 €
Odstúpenie od Zmluvy o dielo na stavebné práce z 16.5.2016 - Zníž. energ. náročnosti budovy OÚ Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: TOPSTAV E&A
0.00 €
Kúpna zmluva - kino Odb.: Bajzová, Hosszú, Labodová
Dod.: Obec Pribeta
10000.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kecskésová, Voňák Odb.: Klaudia Kecskésová a Štefan Voňák
Dod.: Obec Pribeta
6147.00 €
Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Laczová, Pálinkáš
Dod.: Obec Pribeta
2278.68 €
Nájomná zmluva na pozemky - PD Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
7188.26 €
Vystúpenie folklórneho súboru Szőttes Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komorný folklórny súbor Szőttes
800.00 €
Zmluva o poskytovaní zdravotného dohľadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: VREPO, s.r.o.
450.00 €
Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Vodohospodárske stavby a.s.
305851.98 €
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - Svédová, Lacza, Fabuľová, Pinkeová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Svédová, Lacza, Pinkeová, Fabuľová
10000.00 €
Dohoda č. 18/14/52a/35 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 18/14/054/98 o zabezpečení podmienok na zapracovanie v rámci NP - Reštart Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Zoštrotovanie služobného motorového vozidla - Škoda Felícia Odb.: Zelkov s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Mandátna zmluva - inžinierska činnosť na kanalizáciu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Stavby-SK s.r.o.
6270.00 €
Dodtok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
173785.70 €
Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom Odb.: Buranská, Jakabová, Rajkovičová
Dod.: Obec Pribeta
24000.00 €
Dohoda č. 18/14/50j/9 - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17489.52 €
Zmluva o peverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.-ochrana osobných údajov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ITAK s.r.o.
24.00 €
Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textíílií, odevov a obuvi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HUMANA People to People Slovakia, o.z.
0.00 €
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia pre ČOV Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PRESTA spol. s r.o.
17112.00 €
Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dry Fermentation Biogas, n.o.
600.00 €
Mandátna zmluva - verejné obstarávanie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Spoločnosť e-dotacie s.r.o.
500.00 €
Kúpna zmluva na rodinný dom - Lengyel Odb.: Lengyel Matúš, Lengyel Tomáš, Lengyel Rudolf, Lengyelová Katarína ml., Lengyelová Katarína st.
Dod.: Obec Pribeta
5000.00 €
Zverenie majetku do správy - ZŠ s VJM Pribeta Odb.: ZŠ s VJM
Dod.: Obec Pribeta
113524.25 €
Zverenie majetku do správy - ZŠ Pribeta Odb.: ZŠ Pribeta
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
178514.94 €
Kúpna zmluva na pozemok - Zoltán Krásny a Erika Krásna Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Zoltán Krásny a Erika Krásny
2202.00 €
Dohoda č. 9/§52/2017/NP PZ VAOTP-3 - aktivačná činnosť Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Szeteiová, Gyén Odb.: Szeteiová Zuzana a Tibor Gyén
Dod.: Obec Pribeta
14934.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Dobosi Gašpar Odb.: Dobosi Gašpar
Dod.: Obec Pribeta
1995.00 €
Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch Odb.: RECobal s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o dodávke elektriny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Ján Szalay, Róbert Koppán Odb.: Ján Szalay a Róbert Koppan
Dod.: Obec Pribeta
600.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Szetei, Zajičková Odb.: Szetei Roland a Zajičková Lucia
Dod.: Obec Pribeta
5286.00 €
Nájomná zmluva na Michalovský kanál č. HM/155 - 2017/300 Odb.: Hydromeliorácie š.p.
Dod.: Obec Pribeta
10.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - Ujvári Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ladislav Ujvári, Štefan Ujvári, Imrich Ujvári
0.00 €
Kúpna zmluva na rodinný dom - Pinke Štefan Odb.: Štefan Pinke
Dod.: Obec Pribeta
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - KNM Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad vlády SR
2000.00 €
Zmluva o dotácii na prevenciu kriminality - kamerový systém Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
10000.00 €
Nájomná zmluva na lekáreň Odb.: ARCHA-PRIBETA, s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
280.77 €
Kúpna zmluva na pozemok - Milada Kajanová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Milada Kajanová
2662.00 €
Kúpna zmluva na pozemky - Jarmočná ul. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kollár, Kollárová, Šukolová, Paulisová, Lengyel, Lengyelová
6657.00 €
Kúpna zmluva - Štefan Szetei - rodinný dom a pozemky Odb.: Szetei Štefan a manž. Zuzana
Dod.: Obec Pribeta
3778.00 €
Kúpna zmluva na pozemky - Varga Norbert Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Varga Norbert
2523.00 €
Dohoda o cene - vodovodná prípojka Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ - Nové Zámky Odb.: Mesto Nové Zámky
Dod.: Obec Pribeta
183.00 €
Dohoda č. 17/14/012/23 na základe zákona o pomoci v hmotnej núdzi §12 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 17/14/010/28 na základe zákona o pomoci v hmotnej núdzi §10 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o sprostredkovaní - pozemok Jarmočná ul. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Danubius reality s.r.o.
500.00 €
Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu ENVIROFOND 2018 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: CONFIDENCE PARTNER, s.r.o.
600.00 €
Dodatok č. 2 - zmluva o združených dodávkach zemného plynu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MET Slovakia, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum - časť II. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
192575.50 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum - časť I. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
192575.50 €
Dohoda č. 17/14/054/104 - Reštart Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 71/2017/§54 - Praxou k zamestnaniu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
4631.19 €
Zmluva o dielo - telocvičňa - kotolňa Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
9126.31 €
Zmluva o dielo - samostatné merania plynu v ZŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
6149.24 €
Kúpna zmluva - Július Sütti - rodinný dom a pozemok Odb.: Július Sütti
Dod.: Obec Pribeta
1231.12 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Juliana Farkašová
2000.00 €
Zmluva o dodávkach v školskom programe 2017/2018 - MŠ maď. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: FIALA-VITALITA s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dodávkach v školskom programe 2017/2018 - MŠ slov. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: FIALA-VITALITA s.r.o.
0.00 €
Dohoda podľa §50 zákona o službách zamestnanost Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
8096.88 €
Dohoda č. 63/2017/§54 - Praxou k zamestnaniu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Publicita a informovanosť - Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dry Fermentation Biogas, n.o.
980.00 €
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome - lekáreň Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
24900.00 €
Kúpna zmluva - Petra Molnárová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Petra Molnárová
11500.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - úprava vykurovania ZŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Environmentálny fond
180000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - auto na sociálne účely Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23000.00 €
Kúpna zmluva - Zoltán Harcsa Odb.: Zoltán Harcsa, Eva Bálintová, Ing. Imrich Šukola, Helena Csachóová
Dod.: Obec Pribeta
987.00 €
Pripojenie do distribočnej siete Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Jozef Micsinai Odb.: Jozef Micsinai
Dod.: Obec Pribeta
987.00 €
Kúpna zmluva - auto na sociálne účely Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Magnum Co, s.r.o.
30480.00 €
Zmluva o poskytnutí finančného daru - Dni obce 2017 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Zmluva o poskytovaní školského stravovania Odb.: SZUŠ Sylvie Czafrangóovej
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o dielo - vystúpenie na Dňoch obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Monika Danczi
330.00 €
Zmluva o spolupráci - umiestnenie reklamného panela na Dňoch obce 2017 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
250.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Základná škola - úprava vykurovania Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
189527.34 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Základná škola - úprava vykurovania - 2. časť Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Základná škola - úprava vykurovania Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
307747.15 €
Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu na detské ihrisko Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA Novozámocko
290.00 €
Propagácia obce Pribeta v novozámockej TV Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Novocentrum Nové Zámky a.s.
1200.00 €
Kúpa rodinného domu a priľahlých pozemkov - Jakab Mikuláš Odb.: Jakab Mikuláš
Dod.: Obec Pribeta
2500.00 €
Zmluva o sprostredkovaní - kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Danubius reality s.r.o.
300.00 €
Kúpna zmluva - rodinný dom a pozemok - GARANT INVESTING Odb.: GARANT INVESTING s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
5300.00 €
Zmluva o prevádzkovaní kamerového systému Odb.: Vlastníci bytov a nebytových priestorov - Kvetná 25 - v zastúpení SBD
Dod.: Obec Pribeta
12.00 €
Zmluva o vystúpení - folklórny súbor KINCSŐ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Čistý prameň - Tiszta forrás, n.f.
300.00 €
Kúpna zmluva na pozemky a rodinný dom - Linda Raffler Odb.: Linda Raffler
Dod.: Obec Pribeta
5286.00 €
Dohoda č. 11/2017/§54 - Praxou k zamestnaniu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
9017.84 €
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ-prílohy Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
167091.42 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
4696.24 €
Kúpna zmluva na pozemky - Rozália Nagyová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Rozália Nagyová
3136.36 €
Zmluva o dielo - inžinierska činnosť - kanalizácia Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PRESTA spol. s r.o.
12312.00 €
Kamerový systém ZŠ Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Verity Computer, s.r.o.
2997.27 €
Vystúpenie skupiny Fantom na Dňoch obce 2017 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kylo Ren Solo Kft.
300000.00 HUF
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - kanalizácia Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PRESTA spol. s r.o.
23088.00 €
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - kanalizácia Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Komunitné centrum v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. arch. Juraj Antal - AnArch
4850.00 €
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j/NS 2016 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Vystúpenie na Dňoch obce 2017 - skupina Fantom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kylo Ren Solo Kft.
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Kollár Odb.: Kollár Tamás a manž. Petra
Dod.: Obec Pribeta
411.00 €
Dodatok č. 1 k dohode č. 32/§52a/2016- Dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 1 k dohode č. 11/§52/2016- Menšie obecné služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o dielo - Energetické hodnotenie stavby - Komunitné centrum v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Modul 75 s.r.o.
5844.00 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na pozemok - Dobosi, Paluková Odb.: Dobosi Marek a Alžbeta Paluková
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Poistná zmluva - nehnuteľný majetok obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Darovacia zmluva - Ovocný program - MŠ s VJS - PD Tvrdošovce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Darovacia zmluva - Ovocný program - MŠ s VJM - PD Tvrdošovce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Leasingová zmluba na vozidlo KIA Ceed Odb.: Obec Pribeta
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
14730.00 €
Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0.00 €
Zmluva o dodávke elektrickej energie na rok 2017 - dodatok č. 2 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb č. 8/TO/2016 zabezpečenia zberu a odvozu triedeného odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Brantner Nové Zámky, s.r.o.
0.00 €
Nájomná zmluva - ambulancia lekára pre dospelých - Dodatok č. 1 Odb.: MEDIFIT s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Dobosi, Paluková Odb.: Dobosi Marek a Alžbeta Paluková
Dod.: Obec Pribeta
2865.00 €
Dohoda podľa §12 ods. 3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o dotáciu Envirofond 2017 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Projektservis s.r.o.
600.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
10286.48 €
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Inžinierska činnosť - napojenie obecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tegra spol. s r.o.
840.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 18/2011 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM Odb.: Obec Pribeta
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
Zmluva o dielo - napojenie kanalizácie výtlakom do Hurbanova (proj. dokumentácia pre ÚR) Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HOLD, spol. s r.o.
3165.00 €
Zmluva o dielo - vypracovanie projektu cezhraničnej spolupráce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA KN
2000.00 €
Zmluva o zabezpečení aktivačnej činnosti - dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Rámcová zmluva - drtenie drobného stavebného odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prospect, spol. s r.o.
0.00 €
Darovacia zmluva na nehnuteľnosti - Iveta Wobstová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Iveta Wobstová
0.00 €
Poskytnutie dotácie - Kultúra národnostných menšín-letný tábor Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad vlády SR
500.00 €
Dodatok k zmluve o výpožičke - CISMA Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Vybudovanie parkovacej plochy pri ZŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: IB Mont s.r.o.
9851.84 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SOZA
0.00 €
Zmluva na vypracovanie PHSR Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA Novozámocko
1500.00 €
Kúpna zmluva - Rozália Kutrucová Odb.: Rozália Kutrucová
Dod.: Obec Pribeta
34.23 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Súkr. ZUŠ Sylvie Czafrangóovej
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Kúpna zmluva - Alžbeta Kucsová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kucsová Alžbeta
1200.00 €
Zmluvy o poskytnutí o dotácie z rozpočtu obce Pribeta na rok 2016 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Nájomné zmluvy - Pozemky pod garáže Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Nájomné zmluvy - Pozemky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Nájomné zmluvy - Sociálne byty Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Nájomné zmluvy - Dom služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Zmluva o prenájme - Zdravotné stredisko Odb.: Obec Pribeta
Dod.: všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na územný plán Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2772.00 €
Kúpna zmluva na pozemok - Irena Hlavičková Odb.: Irena Hlavičková
Dod.: Obec Pribeta
51.35 €
Kúpna zmluva na pozemok - Lea Likérová Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Lea Likérová
696.00 €
Sponzorský dar - Dni obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: .A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
200.00 €
Dodatok č. 1 - Rozšírenie kapacity MŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva - Ovocný program Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Kúpna zmluva - Ovocný program Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 06/2016 MŠ maď Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 06/2016 MŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Zmluva na odber elektroodpadov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Metal Servis Recycling s.r.o.
0.00 €
Zateplenie ZŠ s VJM - Alapiskola Odb.: Obec Pribeta
Dod.: G.Z. Bau, s.r.o.
41879.85 €
Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
14320.94 €
Zmluva podľa §59 ods. 2 zákona č. 79/2015 o odpadoch Odb.: ENVI-PAK, a.s.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia Odb.: DLS-oil s.r.o.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Juliana Farkašová
2400.00 €
Celovečerná hudba na Dni obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Kylo Ren Solo Kft.
300000.00 HUF
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. N20160302002D01 - Komunitné centrum Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Zmluva o dielo - Zníženie energetickej hospodárnosti OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: TOPSTAV E&A
188502.78 €
Zmluva o kultúrnom vystúpení - predstavenie Liliomfi Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Zenthe Ferenc Színház
2500.00 €
Zámena pozemkov pod ČOV Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Katarína Vörösová a manž. Tibor Varga a Ing. Margita Vargová
1985.10 €
Zmluva o výpožičke materiálu CO Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Okresný úrad Komárno
8287.82 €
Dodatok č. 4 k zmluve o Dielo č. 18/2011 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
90000.60 €
Vystúpenie Groovehouse na Dňoch obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: GROOVERECORDS Kft.
220.00 HUF
Žiadosť o NFP na zateplenie OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Projektservis s.r.o.
600.00 €
Zmluva na posk. služby-Energetický certifikát-Zníženie en.náročnosti budovy OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ENERGY-CERT s.r.o.
600.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15303.40 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
44270.55 €
Mandátna zmluva-stavebný dozor-Zníženie energet. hosp. OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ALLGRAFIT s.r.o.
3500.00 €
Darovacia zmluva na nehnuteľnosti - Sipka Mikuláš Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Mikuláš Sipka
1623.60 €
Dodatok č. 1 k dohode 1/§52/2016 - AČ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o spolupráci - Komunitné centrum Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Externý manažment - Zníženie energ. náročnosti budovy OcÚ Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Projektservis s.r.o.
4800.00 €
Darovacia zmluva notebook a tlačiareň Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Rudolf Héger
488.98 €
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve - Agrocontract Odb.: Agrocontract Mikuláš, a.s.
Dod.: Obec Pribeta
169.07 €
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Odb.: Denisa Nagyová
Dod.: Obec Pribeta
132.75 €
Kúpno-predajná zmluva č. 93/2016 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tibor Kovács - K&K mäso
0.00 €
Výpožička zdravotného odevu pre SČK Odb.: MO Slovenského červeného kríža
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ - AČ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
52.00 €
Kúpno-predajná zmluva č. 92/2016 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Attila Ádámka - FENICE
0.00 €
Prílohy k zmuve č. 111/2016 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo na stavebné práce - Materská škola Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
109684.09 €
Kúpa pozemku oproti OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Aneta Priatková
590.34 €
Zmluva o spolupráci - POS II Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda o zabezpečení vykonávania abs. praxe Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o dielo - okná na budove predajne Mierová 70 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: STARBEC s.r.o.
4800.60 €
Zmluva o dielo - vypracovanie projektu na KNM Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA KN
100.00 €
Dodatok č. 1 k dohode 4/2015/§54-ŠnZ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok č. 1 k dohode 3/2015/§54-ŠnZ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Odber elektroodpadu, batérií a akumulátorov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Metal Servis Recycling s.r.o.
0.00 €
Zámenná zmluva - Agrocontract Odb.: Agrocontract Mikuláš, a.s.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Nájomná zmluva č. 703/2015 Odb.: Katarína Szolárová
Dod.: Obec Pribeta
0.25 €
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 12/2015 MŠ s VJM Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
4.40 €
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 12/2015 MŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
3.14 €
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie kamerového systému Odb.: Obec Pribeta
Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o zverení majetku obce do správy ZŠ s VJM Odb.: ZŠ s VJM
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o zverení majetku obce do správy ZŠ Odb.: ZŠ Pribeta
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Vystúpenie cimbalovej muziky Strýci ze Strání Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Společnost pro kulturu obce Strání
300.00 €
Záložná zmluva na NBD 6 b.j.-MDVaRR SR Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
104300.00 €
Dotácia na rozšírenie kapacít MŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
47000.00 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA - Vianočné trhy Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SOZA
0.00 €
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - IV. štvrťrok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Odb.: Súkr. ZUŠ Sylvie Czafrangóovej
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o dielo - vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Arch. Janka Privalincová
3960.00 €
Zmluva o dielo - V4 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA KN
150.00 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v HN Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
162.50 €
Úrazové poistenie UoZ - MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
195.00 €
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus Odb.: Obec Pribeta
Dod.: DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 538/04 Odb.: Poľnohospodárske družstvo
Dod.: Obec Pribeta
7426.59 €
Dohoda o aplikácii §10 zákona č. 417/2013 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Rekonštrukcia spevnených plôch v okolí kult. domu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MAS-Dvory a okolie
7368.43 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SOZA
0.00 €
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 538/04 Odb.: Poľnohospodárske družstvo
Dod.: Obec Pribeta
7426.59 €
Poistenie bytového domu Mierová 68A,B Odb.: Obec Pribeta
Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
115.60 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SOZA
0.00 €
Kúpna zmluva - Jozef Kočkovič - ČOV Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Jozef Kočkovič
34.23 €
Dohoda č. 4/2015/§54-ŠnZ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 3/2015/§54-Šanca na zamestnanie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva - ENVIROFOND 2015 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Projektservis s.r.o.
0.00 €
Odkup pozemkov od Lívie Némethovej Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Lívia Némethová
336.00 €
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MET Slovakia, a.s.
0.00 €
Montáž kamerového systému Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Verity Computer, s.r.o.
7753.94 €
Dodatok č. 3 k zmluve o Dielo č. 18/2011 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva - kombinovaná zostava TQ-ZR297 na dvor MŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MARO s.r.o.
5160.00 €
Obnova spevnených plôch okolo kultúrneho domu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SP ORP priemyselné podlahy s.r.o.
8934.96 €
Dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
6000.00 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Odb.: Západoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Vojtech Tekesi - ELZA
Dod.: Obec Pribeta
20.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Lambert Sukola
60.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
100.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Lukács Zoltán - ELEKTROINŠTALATÉR
50.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Korund Desktop s.r.o.
100.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Obec Gbelce
100.00 €
Kúpa pozemku pred rodinným domom - Hóka Odb.: Peter Hóka
Dod.: Obec Pribeta
111.00 €
Kúpa pozemku pred rodinným domom Odb.: Vojtech Horváth a manž. Elena
Dod.: Obec Pribeta
66.00 €
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 538/04 Odb.: Poľnohospodárske družstvo
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Poskytnutie dotácie - Kultúra národnostných menšín Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad vlády SR
1000.00 €
Spolupráca v rámci projektu LEADER - MAS Dvory a okolie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Profi Poľno, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na podporu kultúry - mažoretky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
250.00 €
Zmluva o výpožičke - hasičské auto Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
114813.60 €
Umiestnenie reklamného panela na Dňoch obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: .A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
200.00 €
Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
120.00 €
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Záložná zmluva - zakloženie nehnuteľností v prospech ŠFRB Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
406000.00 €
Zmluva o úvere - ŠFRB Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
193700.00 €
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
104300.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov v dome služieb Odb.: Hedviga Šipošová
Dod.: Obec Pribeta
598.06 €
Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ing. Juliana Farkašová
2400.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Mierová 68A,B Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 6 k zmluve na Podporu opatrovateľskej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Dohoda - verejné zamestnávanie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Oprava miestnej komunikácie - Rúbaňská Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SP ORP priemyselné podlahy s.r.o.
9690.00 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Odkanalizovanie obce a intezzifikácia ČOV Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HYDROTEAM spol. s r.o.
2856.00 €
Zmluva-zhodnotenie živočíšnych produktov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: BEMIA plus, s.r.o.
0.00 €
Dohoda o úrade za odber energií Odb.: ZŠ s VJM
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 39/2015/1 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Ovocný program MŠ s VJM Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Ovocný program MŠ slovenská Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
0.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17790.00 €
Socha sv. Štefana Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Három Pajzs Bt.
2285.00 €
Kúpna zmluva odkup pozemkov oproti OcÚ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Tornóczi, Hosszú, Labodová, Horváth
6672.90 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
35580.00 €
Odkup pozemku o výmere 4 m2 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Eva Kuruczová
12.00 €
Predaj pozemkov pod rodinným domom - 129 m2 Odb.: Eva Kuruczová
Dod.: Obec Pribeta
387.00 €
Poskytnutie pôžičky Odb.: Katarína Sirocká
Dod.: Obec Pribeta
100.00 €
Darovacia zmluva - Ovocný program MŠ s VJM Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
36.64 €
Darovacia zmluva - Ovocný program MŠ s VJS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: PD Tvrdošovce
42.88 €
Prieskum trhu - územné rozhodnutie - kanalizácia a ČOV Odb.: Obec Pribeta
Dod.: eBIZ Corp, s.r.o.
588.00 €
Vystúpenie Zoltána Bereczkiho na Dňoch obce Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Veres Lajos és Veres Viktor műsorszervezők
381000.00 HUF
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Sloboda zvierat
0.00 €
Zmluva o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: VaV Akademy PLUS, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: VaV Akademy PLUS, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: VaV Akademy PLUS, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - OH Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva - Národný projekt Komunitné centrá Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Kúpna zmluva - Nájomný bytový dom 6 b.j. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
298000.29 €
Zmluva o dielo - Projekt kultúra národnostných menšín Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA KN
100.00 €
Zmluva o poskytovaní zdravotného dohľadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: VREPO, s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
58.50 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
195.00 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v HN Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
227.50 €
Dohoda podľa §10 z. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Juraj Nagy
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Dodatok k dohode o vykonávaní aktivačnej činnosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda o vykonávaní AČ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dodatok k zmluve o vykonávaní AČ formou dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o podnájme č. 734/2014 Odb.: Mgr. Jaroslava Zaťková
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o podnájme č. 732/2014 Odb.: Peter Szatmári
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o podnájme č. 730/2014 Odb.: Szabó Imrich
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o podnájme č. 735/2014 Odb.: Katarína Maríková
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o podnájme č. 733/2014 Odb.: Haris Elemír
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Zmluva o podnájme č. 731/2014 Odb.: Čachová Irena
Dod.: Obec Pribeta
0.00 €
Nájomná zmluva 6b.j. na Mierovej ulici 68A, 68B Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
830.56 €
Podmienky vykonávania MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva o dodávke o vody Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 5 k zmluve o POS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Založenie záujmového združenia Združenie miest a obcí okresu Komárno Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Mesto Komárno
0.00 €
Podpora komunitnej práce - občianske hliadky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Navýšenie počtu opatrovateliek Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Zaezpečenie telefónov pre TSP Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Dohoda o urovnaní Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Innovia s.r.o.
10000.00 €
Dotácia pre Jókaiho divadlo Odb.: Jókaiho nadácia
Dod.: Obec Pribeta
200.00 €
Dohoda o zabezpečení povinnej práce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Okresný súd Komárno
0.00 €
Vypustenie hnuteľných vecí - PC a notebooku zo zmluvy o výpožičke Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dvory a okolie - združenie obcí
0.00 €
Darovanie PC a notebooku z projektu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Dvory a okolie - združenie obcí
0.00 €
Dodatok k zmluve - Podpora opatrovateľskej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Valéria Ádámková
Dod.: Obec Pribeta
363.00 €
podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
aktivačná činnoť formou menších obecných služieb pre obce Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
zmena článku 5, odsek 5.6 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Poskytovanie podnikateľského poradenstva Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Projektservis s.r.o.
500.00 €
Výpožička interaktívnej tabule, notebooku a tlačiarne Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Výpožička interaktívnej tabule, notebooku a tlačiarne Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
0.00 €
Podpora opatrovateľskej služby Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Podpora kultúry národnostných menšín Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad vlády SR
1200.00 €
Dodávka potravín pre šk. jedáleň Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
Dodávka potravín pre šk. jedáleň Odb.: Obec Pribeta
Dod.: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
Školský mliečny program Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Organika s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie skupiny Fantom a Delhusa Gjona - Deň obce 2014 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Nien Numb Kft.
558.80 HUF
Dotácia na podporu kultúry Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
600.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
97.50 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
65.00 €
Podmienky vykonávania MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Aktivačná činnosť formou MOS Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Poskytnutie prispevku podla par. 50j Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
3564.00 €
Poskytnutie NFP na TSP Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
53996.82 €
poistenie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
46.64 €
poistenie Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Komunálna poisťovňa
46.64 €
Dohoda podľa §10 ods. 3, 9 a nasl. zákona 417/2013 Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmena vedenia účtovníctva Odb.: ZŠ s VJM
Dod.: Obec Pribeta
300.00 €
Zmena vedenia účtovníctva Odb.: ZŠ Pribeta
Dod.: Obec Pribeta
250.00 €
predájom priestorov Kultúrneho domu v Pribete Odb.: Ladislav Birdáč - SELECTA
Dod.: Obec Pribeta
24.00 €
špeciálne nákladné vozidlo MAN - smetiarske auto Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SKRINE-NZ s.r.o.
23890.00 €
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
zber a znehodnocovanie kuchynského odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: BEMIA plus, s.r.o.
52.00 €
záväzok zmluvných uzatvoriť kúpnu zmluvu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
299000.00 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
1.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Karol Klotton-MARGARÉTA
Dod.: Obec Pribeta
43.04 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Lambert Sukola
Dod.: Obec Pribeta
28.67 €
pozemky Odb.: Ondrej Baláž, Irena Balážová
Dod.: Obec Pribeta
243.56 €
dodatok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
0.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Pribeta
Dod.: RRA KN
0.00 €
pozemky a stavba Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Pinke Mikuláš, Jakabová Margita
2500.00 €
dodatok Odb.: Obec Pribeta
Dod.: ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
0.00 €