Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 665)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
573/2021 Zmluva o poskytnutí NFP - Podpora opatrovateľskej služby v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
48960 €
570/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kultúrny dom Odb.: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
Dod.: Obec Pribeta
565/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zabezpečení zhodnotenia kuchynského odpadu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Bemia plus, s.r.o.
20/2021 Zmluva o dielo na stavebné práce- Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Darton s.r.o.
282383.35 €
257/2021 Zámenná zmluva na pozemky Odb.: Obec Pribeta
Dod.: HOSPITÁLSKA REHOĽA sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia
266.78 €
557/2021 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
543/2021 Zmluva o dielo - Umiestnenie prístupových bodov "Wifi pre Teba v obci Pribeta" Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SmartIntegra group, s.r.o.
13512 €
171/2021 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Judita Šipošová, Judita Fülöpová, Lionel Šipoš, Christian Šipoš
Dod.: Obec Pribeta
507 €
550/2021 Zmluva o dielo - Výstavba kompostárne v obci Pribeta Odb.: Obec Pribeta
Dod.: StaviKom s.r.o.
161059.16 €
549/2021 Zmluva o dielo - Prepojovací chodník a parkovisko pri parku Milénium Odb.: Obec Pribeta
Dod.: StaviKom s.r.o.
29449.8 €
544/2021 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
544/2021 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
530/2021 Zmluva o pripojení do distribučnej siete - Nájomný bytový dom 8 b.j. - 1. etapa Odb.: Obec Pribeta
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
529/2021 Dohoda č. 21/14/012/18 o pmoci v hmotnej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Pribeta
528/2021 Dohoda č. 21/14/010/17 o pmoci v hmotnej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Pribeta
517/2021 Kúpna zmluva - Kolesový traktor JOHN DEERE a nosič kontajnerov Odb.: Obec Pribeta
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
78652.8 €
354/2021 Zmluva o prevode vlastníctva Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Slovenský pozemkový fond
10071.67 €
496/2021 Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie - Kultúrny dom Odb.: Obec Pribeta
Dod.: M-Arch.group s.r.o.
3900 €
475/2021 Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Odb.: Obec Pribeta
Dod.: Obec Svodín
463/2021 Kúpna zmluva - Plošinová váha Odb.: Obec Pribeta
Dod.: KRAJSPOL SK, s.r.o.
14000 €
Generované portálom Uradne.sk