Park s jazierkami

 03.10.2023

Obec Pribeta informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na realizáciu projektu s názvom Par.k s jazierkami.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu základných služieb technickej infraštruktúry obce a k skvalitneniu služieb poskytovaných obyvateľom a návštevníkom obce

Popis projektu: Predmetom projektu je výstavba chodníkov, prístup k vode, sadové úpravy a osadenie prvkov drobnej architektúry vo Váczyho parku. Koncept projektu spočíva v prepojení oboch brehov jazierok cez mostík a plynulým napojením rekreačnej časti v centrálnej, najväčšej časti parku s okolitými novovybudovanými pešími komunikáciami. Celková plocha vybudovaných chodníkov je 481 m2. Projekt zahŕňa aj posedenie s dvoma lavičkami a jedným stolom ako aj prístup k vodnej hladine pomocou schodov. Vysadené sú trvalkové záhony s levanduľami a okrasnými trávami, ktoré nie sú náročné na údržbu.

Obec Pribeta získala NFP vp výške: 31.628,32 €  

Tento projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >