Referendum

 10.11.2022

Vytvorenie volebných okrskov

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti pre obec Pribeta pre referendum vyhlásené na 21.1.2023 nasledovne:

     okrsok č. 1

     Sídlo volebnej miestnosti:

     Kultúrny dom, Hlavná ulica č. 127, Pribeta

Pre voličov oprávnených voliť bývajúcich v obci Pribeta na nasledovných uliciach:

Nádražná ulica, Novozámocká ulica, Nový rad, Revolučná ulica, Dlhá ulica, Rúbaňská ulica, Mierová ulica, Hlavná ulica, Krátka ulica, Pri stanici, Pribeta.

     okrsok č. 2

     Sídlo volebnej miestnosti:

     Športová hala, Školská ulica č. 15, Pribeta

Pre voličov oprávnených voliť bývajúcich v obci Pribeta na nasledovných uliciach:

Vojnická ulica, Družstevná ulica, Modranská ulica, Ružová ulica, Robotnícka ulica, Kvetná ulica, Školská ulica, Obchodná ulica, Komárňanská ulica, Jarková ulica, Lúčna ulica, Jarmočná ulica, Športová ulica, Cintorínska ulica, Mládežnícka ulica, Podzáhradná ulica, Námestie Jána Kalvína.

                                                    Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >