Úroveň vytriedenia

 26.02.2019

Podľa §4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Pribeta dosiahla v roku 2023 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške 49,24% a teda výška sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je na rok 2024 v sume 18 eur/tona.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >