Určenie volebných okrskov a elektronická adresa k voľbám do OSO a OSK

 10.08.2022

Vytvorenie volebných okrskov

Podľa § 8 ods. 1 a §195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti pre obec Pribeta pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29. októbra 2022 nasledovne:

     okrsok č. 1

     Sídlo volebnej miestnosti:

     Kultúrny dom, Hlavná ulica č. 127, Pribeta

Pre voličov oprávnených voliť bývajúcich v obci Pribeta na nasledovných uliciach:

Nádražná ulica, Novozámocká ulica, Nový rad, Revolučná ulica, Dlhá ulica, Rúbaňská ulica, Mierová ulica, Hlavná ulica, Krátka ulica, Pri stanici, Pribeta.

     okrsok č. 2

     Sídlo volebnej miestnosti:

     Športová hala, Školská ulica č. 15, Pribeta

Pre voličov oprávnených voliť bývajúcich v obci Pribeta na nasledovných uliciach:

Vojnická ulica, Družstevná ulica, Modranská ulica, Ružová ulica, Robotnícka ulica, Kvetná ulica, Školská ulica, Obchodná ulica, Komárňanská ulica, Jarková ulica, Lúčna ulica, Jarmočná ulica, Športová ulica, Cintorínska ulica, Mládežnícka ulica, Podzáhradná ulica, Námestie Jána Kalvína.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, konaných dňa 29.10.2022

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 v obci Pribeta je možné posielať na elektronickú adresu: obec@pribeta.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky ( e-mailom) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30.08.2022). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky ( e-mailom) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22.09.2022). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >