Obchodné verejné súťaže

 21.03.2023

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 podľa ust. § 281 a § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj hnuteľného majetku - Rezací a miešací voz SEKO SAMURAI.

v Pribete, 19.4.2023


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >