Rozhodnutie predsedu národnej rady o voľbách starostu obce a podmienky práva voliť a byť volený- voľby starostu

 22.12.2022

Počet obyvateľov obce v čase vyhlásenia referenda  - 2654.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >