Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov

 08.02.2023

Obec Pribeta

u v e r e j ň u j e

podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Pribeta:


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >